Home
Credit Management
Cash Management
Risk Management
Candidaten Vast
Candidaten Interim
Referenties
Contact
Contactformulier
Reglement

Cash Management

 

Het Cash Management beheert de geldstromen, uw betalingsverkeer en uw saldobeheer binnen uw organisatie. Door dat op een slimme manier te doen, en alle geldzaken op orde te houden, kunt u niet alleen flink besparen, maar ook geld verdienen.

 

Een goed doordacht Cash Management systeem zorgt ervoor dat de kosten voor het betalingsverkeer zo laag mogelijk worden gehouden en dat de tegoeden zoveel mogelijk opbrengen. Het komt er dus op aan de transactiekosten en eventuele valutarisico’s zoveel mogelijk te beperken en geen rente te laten liggen op de beschikbare liquiditeiten.

 

Met andere woorden, een effectief Cash Management beheer is essentieel, hiermee kunt u uw rentevoordeel, betalingsverkeer en uw liquiditeit beter beheren. 

 

Detachering Online kan uw afdeling Cash Management ondersteunen daar waar nodig is. Wij beschikken over de expertise die daarvoor ingezet kan worden.

 

 

Tot de werkzaamheden binnen Cash Management behoren o.a.:

 

• Aansturen en coachen Cash Management team.

Operationele ondersteuning Cash Management team.  

• Het afdekken van risico's m.b.t. de buitenlandse valuta's.

• Het verzorgen van de valuta analyses.

• De verzorging van de Management rapportages.

• Ondersteuning bieden aan Treasury operaties.

• Indien nodig de taken ondersteunen van de Cash Management Specialist.

• Managen van de cashflow en saldi van de (intercompany) bankrekeningen etc.